Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Επιτροπή Ερευνών

Η Επιτροπή Ερευνών είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε.. Συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής ως προς τους εκπροσώπους της.(Ν.4957/2022, άρ.231) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τετραετής.

Μέλος Ιδιότητα Τμήμα
Μιχαήλ Παυλίδης Πρόεδρος Βιολογίας
Αντώνιος Σαββίδης Αντιπρόεδρος Επιστήμης Υπολογιστών
Παναγιώτης Μήτσιας Μέλος Ιατρικής
Κωνσταντίνος Καρράς Μέλος Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωνσταντίνος Μανασάκης Μέλος Πολιτικής Επιστήμης
Σπυρίδων Περγαντής Μέλος Χημείας
Κωνσταντίνος Στούμπος Μέλος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Πρόεδρος: Μιχαήλ Παυλίδης

Τμήμα Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό μέλος
Ιατρικής Παναγιώτης Μήτσιας Βασίλειος Ράος
Φιλολογίας Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη Μαρίνα Δετοράκη
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Ελένη Σακελλαρίου Αντώνης Αναστασόπουλος
Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών Ιωάννης Πίσσης Νικόλαος Ερηνάκης
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Βασίλειος Οικονομίδης Ελευθερία Αργυροπούλου
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καρράς Ηλίας Κουρκούτας
Κοινωνιολογίας Στυλιανή Ζαμπαρλούκου Βασίλειος Ρωμανός
Οικονομικών Επιστημών Ανδρέας Παναγόπουλος Σπυρίδων Λαπατσιώρας
Ψυχολογίας Ηλίας Τσακανίκος Εμμανουήλ Δαφερμάκης
Πολιτικής Επιστήμης Κωνσταντίνος Μανασάκης Νικόλαος Παπαδάκης
Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Μιχαήλ Παπαδημητράκης Θεόδωρος Κατσαούνης
Φυσικής Ανδρέας Ζέζας Ελευθέριος Ηλιόπουλος
Βιολογίας Κωνσταντία Λύκα Κυριακή Σιδηροπούλου
Χημείας Σπυρίδων Περγαντής Απόστολος Σπύρος
Επιστήμης Υπολογιστών Αντώνιος Σαββίδης Πολύβιος Πρατικάκης
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Γεώργιος Κιοσέογλου Κωνσταντίνος Στούμπος

Προγραμματισμένες συνεδριάσης της Επιτροπής για το έτος 2023
Προβολή ολοκληρωμένων

Ημ. συνεδρίασης Κατάθεση θεμάτων έως Τοποθεσία
16/01/2023 09/01/2023 Διαδικτυακά
23/01/2023 16/01/2023 Διαδικτυακά
06/02/2023 30/01/2023 Διαδικτυακά
20/02/2023 13/02/2023 Διαδικτυακά
06/03/2023 27/02/2023 Διαδικτυακά
20/03/2023 13/03/2023 Διαδικτυακά
03/04/2023 27/03/2023 Διαδικτυακά
24/04/2023 17/04/2023 Διαδικτυακά
08/05/2023 01/05/2023 Διαδικτυακά
23/05/2023 16/05/2023 Διαδικτυακά
06/06/2023 30/05/2023 Διαδικτυακά
19/06/2023 12/06/2023 Διαδικτυακά
03/07/2023 26/06/2023 Διαδικτυακά
17/07/2023 10/07/2023 Διαδικτυακά
31/07/2023 24/07/2023 Διαδικτυακά
04/09/2023 28/08/2023 Διαδικτυακά
18/09/2023 11/09/2023 Διαδικτυακά
02/10/2023 25/09/2023 Διαδικτυακά
16/10/2023 09/10/2023 Διαδικτυακά
30/10/2023 23/10/2023 Διαδικτυακά
13/11/2023 06/11/2023 Διαδικτυακά
28/11/2023 20/11/2023 Διαδικτυακά
04/12/2023 27/11/2023 Διαδικτυακά
18/12/2023 11/12/2023 Διαδικτυακά
15/01/2024 08/01/2024 Διαδικτυακά
29/01/2024 22/01/2024 Διαδικτυακά
12/02/2024 05/02/2024 Διαδικτυακά
26/02/2024 19/02/2024 Διαδικτυακά
11/03/2024 04/03/2024 Διαδικτυακά
26/03/2024 19/03/2024 Διαδικτυακά
08/04/2024 01/04/2024 Διαδικτυακά
07/05/2024 30/04/2024 Διαδικτυακά
20/05/2024 13/05/2024 Διαδικτυακά
03/06/2024 27/05/2024 Διαδικτυακά
17/06/2024 10/06/2024 Διαδικτυακά
01/07/2024 22/06/2024 Διαδικτυακά
15/07/2024 08/07/2024 Διαδικτυακά
29/07/2024 22/07/2024 Διαδικτυακά
Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση Euraxess Horizon 2020