Πρακτική Ασκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 2014-2020

1/3/2016 - 31/10/2022

Στόχοι έργου

Δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/συνέδρια

Αποτελέσματα

Στοιχεία επικοινωνίας

Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης
info@elke.uoc.gr
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Δοξαστάκη Άννα, 2810 393157
ΡΕΘΥΜΝΟ: Βαρβάρα Κοπανάκη, 28310 77948