Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Έγκριση κήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αρ. 9398/23.02.2023 πρόσκλησης, άγονη (Κ.Α. 11255)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείριση.

Απόσπασμα πρακτικού

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΠέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

στην κατηγορίαΘέσεις Εργασίας

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek