Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11632 (Κ.Α. 11255)

Τροποποιούµε την υπ’ αριθµό πρωτ. 11632/09.03.2023 πρόσκληση ως ακολούθως:

Ορίζουμε νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων την 28 Μαρτίου2023. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄ αριθµόν 11632/09.03.2023πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωση

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 21 Μαρτίου 2023

στην κατηγορίαΠροκηρύξεις Προγραμμάτων

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek