Excellence in Research

Ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

Ανακοινώθηκε Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021

Tροποποίηση στις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το νόμο 4782/2021

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1.6.2021

Σύμφωνα με το Ν.4782/2021, από 01/06/2021 η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών τροποποιείται ως εξής:

  • Το όριο της απευθείας ανάθεσης από 20.000,00€ διαμορφώνεται σε 30.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
  • Για απευθείας αναθέσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των 2.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), απαιτείται ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σχετικής Πρόσκλησης για υποβολή προσφορών από οικονομικούς φορείς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών που επιβάλλουν οι διατάξεις του Ν.4782/2021, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες (Ε.Υ.) των έργων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Τα ανωτέρω όρια δεν εξετάζονται ανά μεμονωμένη προμήθεια/υπηρεσία, αλλά σε επίπεδο:

  • είτε συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης (ή ομοειδών) για έργα στα οποία έτσι επιβάλλει το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο (π.χ. έργα του ΕΣΠΑ).
  • είτε ετήσιου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης (ή ομοειδών) για τα υπόλοιπα έργα, εκείνα δηλαδή που δεν τίθεται κάποια ειδική απαίτηση από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο.

2. Οι Προσκλήσεις που θα αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ δύνανται να είναι «ανοικτές», δηλαδή να απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, ή «κλειστές», δηλαδή να απευθύνονται σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς. Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της 483ης/31.5.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, ο ΕΛΚΕ συνιστά οι Προσκλήσεις να είναι «ανοικτές», καθώς θεμελιώδης αρχή των δημοσίων συμβάσεων είναι η αρχή της προστασίας και ανάπτυξης του ανταγωνισμού, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις ως γενική αρχή ενωσιακού δικαίου, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο/η Ε.Υ. επιλέξει τη διαδικασία της «κλειστής» Πρόσκλησης, θα πρέπει να παρέχει σχετική αιτιολόγηση.

3. Για τον καθορισμό της προθεσμίας υποβολής προσφορών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολυπλοκότητα της προς ανάθεση προμήθειας/υπηρεσίας και ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών. Με απόφαση της 483ης/31.5.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα.

1. Ο/Η Ε.Υ. υποβάλει στη ΜΟΔΥ το νέο έντυπο Π1α «Αίτηση για διενέργεια Πρόσκλησης προμήθειας/εκτέλεσης έργου/υπηρεσιών».

2. Η ΜΟΔΥ συντάσσει την Πρόσκληση, την αναρτά στο ΚΗΜΔΗΣ και ενημερώνει σχετικά τον/την Ε.Υ.

3. Η ΜΟΔΥ παραλαμβάνει τις προσφορές, τις πρωτοκολλεί και τις διαβιβάζει εγγράφως στον/στην Ε.Υ., ο/η οποίος/α έχει την ευθύνη εξέτασής τους.

4. Ο/Η Ε.Υ. υποβάλλει στη ΜΟΔΥ το νέο έντυπο Π5α «Αίτημα απευθείας ανάθεσης προμήθειας/εκτέλεσης έργου/υπηρεσιών σε συνέχεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λήψη Προσφορών», επισυνάπτοντας το σύνολο των προσφορών.

5. Η ΜΟΔΥ ελέγχει την πληρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και μεριμνά για τις απαραίτητες εγκρίσεις Π.Ο.Υ και Προέδρου, προκειμένου η Απόφαση Ανάθεσης να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

6. Η ΜΟΔΥ ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Ανάδοχο για την Απόφαση Ανάθεσης.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία ενδέχεται να τροποποιηθεί αν διαπιστωθεί ότι αυξάνει υπερβολικά και δυσανάλογα τον φόρτο εργασίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ή/και παρεμποδίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για κατηγορίες συνολικού ή ετήσιου προϋπολογισμού κάτω του ορίου καθαρής αξίας των 2.500,00€, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην ανωτέρω ενότητα “Γενικές Αρχές”, η διαδικασία παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα και ξεκινά με την κατάθεση από τον/την Ε.Υ. του επικαιροποιημένου εντύπου Π5.

Εντυπο Π1α - Αίτηση για διεξαγωγή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας/Εκτέλεσης έργου/ Παροχής Υπηρεσιών

Έντυπο Π5α - Αίτημα απευθείας ανάθεσης προμήθειας/εκτέλεσης έργου/υπηρεσιών σε συνέχεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λήψη προσφορών

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

εργαλεία

Εκτύπωση εκτύπωση άρθρου    Αποστολή αποστολή άρθρου

κατηγορίες

υποκατηγορίες

υπηρεσία ενημέρωσηςΛίστα Ενημέρωσης

Για να λαμβάνετε emails με τις ανακοινώσεις μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.