Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημέρωση για εξαίρεση από το όριο αμοιβής του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου

Σε συνέχεια της από 25.6.2024 Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την οποία παρασχέθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν το όριο αμοιβών από έργα που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ, καθώς και σχετικής απόφασης στη συνεδρίαση 796/1.7.2024 της Επιτροπής Ερευνών, ο ΕΛΚΕ προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες προσαρμογής των αυτοματοποιημένων ελέγχων που πραγματοποιεί το πληροφοριακό του σύστημα.

Ενημερώνουμε τους/τις Επιστημονικά Υπεύθυνους των έργων και τους συνεργάτες τους ότι παύει να εφαρμόζεται το ανώτατο όριο της αμοιβής του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ήτοι το ποσό των 5.121,00€, στις πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται προς τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π για τη συμμετοχή τους σε έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Η άρση του παραπάνω ορίου στα έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους έρχεται να προστεθεί στην ήδη εφαρμοζόμενη εξαίρεση σε έργα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους.

Επισημαίνεται ότι η κατάργηση του ορίου στις αμοιβές από εθνικούς πόρους δεν συνεπάγεται κατάργηση του ημερήσιου ορίου των οκτώ (8) ωρών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ωρών της κύρια θέσης.

Λίστα ανακοινώσεων

ΑναρτήθηκεΤρίτη, 9 Ιουλίου 2024

στην κατηγορίαΓενικές Ανακοινώσεις

  Αποστολή ανακοίνωσης

Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027 Διαύγεια Ε.Κ.Τ. Erasmus+ Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 Ευρωπαϊκή Ένωση
Euraxess Horizon 2020 elidek