Excellence in Research

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του προς όφελος του Πανεπιστημίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου.

Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου με σκοπό την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος, μέσω της διαχείρισης και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των ακαδημαϊκών Σχολών του Πανεπιστημίου, ενώ ως Πρόεδρός της ορίζεται ένας από τους Αναπληρωτές Πρύτανη.

Η Επιτροπή Ερευνών συνεδριάζει προκειμένου να προσδιορίζει την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος και να αποφασίζει για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των έργων.

Η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αποτελούν αρμοδιότητες της Γραμματείας.

πρόσφατες ανακοινώσεις

Ενημέρωση προς δικαιούχους χρηματοδότησης προτάσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
Ανακοινώθηκε Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7345/04.04.2018 (Κ.Α. 4937)
Ανακοινώθηκε Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων υπ’ αρ. 6015/26.03.2018 πρόσκλησης - Πτυχιούχος Βιολογίας (Κ.Α. 4912)
Ανακοινώθηκε Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

σημαντικές ανακοινώσεις

συνεδριάσεις της επιτροπής

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις ημερομηνίες συνεδριάσεων της Επιτροπής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ημερομηνίες συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών