Excellence in Research

Ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

Ανακοινώθηκε Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Ενημέρωση για τις αλλαγές που επιφέρει ο ν. 4485/2017 στη λειτουργία του ΕΛΚΕ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ε.Λ.Κ.Ε. καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 (άρθρα 50-68 και άρθρο 87 με τις τελικές μεταβατικές διατάξεις).

Οι νέες διαδικασίες που εισάγει για τους ΕΛΚΕ είναι οι ακόλουθες:

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε (άρθρο 53)

Η Επιτροπή Ερευνών κάθε ΑΕΙ συγκροτείται εκ νέου και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων (κι όχι των Σχολών) και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο.

2. Υποβολή ετησίου προϋπολογισμού του έργου και έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών (άρθρο 61)

  • Ο προϋπολογισμός κάθε έργου που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. αποτελεί μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. Για έργα που υλοποιούνται σε περισσότερα του ενός έτους (π.χ. ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά) ή που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης, που από τη φύση τους είναι συνεχιζόμενα και δεν μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς η χρονική τους διάρκεια, ο προϋπολογισμός των έργων αυτών συντάσσεται τόσο ως συνολικός όσο και σε ετήσια βάση.
  • Για νέα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο ΕΛΚΕ, με την αποδοχή διαχείρισής τους από την Επιτροπή, εγκρίνονται επίσης ο συνολικός και ο ετήσιος προϋπολογισμός τους. Με την έγκριση του ο ετήσιος προϋπολογισμός του έργου (ο προϋπολογισμός του πρώτου χρόνου υλοποίησης του έργου) εντάσσεται στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ του έτους αναφοράς.
  • Για έργα που ήδη υλοποιούνται, ο ετήσιος προϋπολογισμός του επόμενου έτους υποβάλλεται, από τον επιστημονικό υπεύθυνο, έως την 30.11 κάθε έτους, προκειμένου να ενταχθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ του επόμενου έτους και να υποβληθεί στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων προς έγκριση.

Καμία δαπάνη έργου δεν δύναται να πραγματοποιηθεί μετά την 1/1/2018, εάν δεν έχει προηγηθεί η ένταξη του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου στον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.

3. Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 62)

Η ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία αποφασίζεται (εγκρίνεται) η πραγματοποίηση των ετήσιων δαπανών κάθε έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ανά κατηγορία δαπάνης και δεσμεύεται η συνολική αναγκαία πίστωση για την πληρωμή των δαπανών αυτών.

Κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκδίδεται μετά α) την αποδοχή διαχείρισης του έργου και β) την ένταξη του προϋπολογισμού του έργου που αφορά στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ.

Η διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης προηγείται υποχρεωτικά όλων των άλλων διαδικασιών για την πραγματοποίηση (εκτέλεση) δαπανών στα έργα και έχει τα ακόλουθα βήματα:

  • Υποβολή από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, έγγραφου τεκμηριωμένου αιτήματος (ως προς το ύψος των προβλεπόμενων δαπανών, τη φύση των δαπανών και την αναγκαιότητα τους) για την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού (του έργου) με ανάλυση ανά κατηγορία δαπάνης και λογαριασμό και αιτιολόγηση της συνάφειας με το φυσικό αντικείμενο του έργου (άρθρα 56 παρ.2 και 62 παρ.2).
  • Έλεγχος από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ως προς τη νομιμότητα, την επάρκεια του υπόλοιπου του προϋπολογισμού, τη μη παραγραφή της απαίτησης καθώς και τυχών παρεμπιπτόντως αναφυόμενων ζητημάτων.
  • Μετά τον έλεγχο, εφόσον δεν προκύψει διαφωνία της υπηρεσίας συντάσσεται σχέδιο ανάληψης υποχρέωσης σε δύο (2) αντίτυπα.
  • Ο Π.Ο.Υ. του ΕΛΚΕ, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, βεβαιώνει επί του σχεδίου: α) την τήρηση των εν λόγω προϋποθέσεων, β) την ύπαρξη υπόλοιπου στον προϋπολογισμό του έργου γ) τη δέσμευσή του, μέσω του πληροφοριακού συστήματος με μοναδικό αριθμό καταχώρισης, για την υλοποίηση των αιτούμενων δραστηριοτήτων.
  • Το σχέδιο ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον έχει υπογραφεί από τον Π.Ο.Υ, υπογράφεται και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
  • Η εγκριθείσα ανάληψη υποχρέωσης επιστρέφει στον Ε.Λ.Κ.Ε. προκειμένου να α) αναρτηθεί στη Διαύγεια, β) καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων:

α) Να υποβάλλουν ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2018, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει.

β) να μην προχωρήσουν σε έκδοση παραστατικών στο 2018, μέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώριση των ετήσιων προϋπολογισμών στο νέο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Λ.Κ.Ε. και να οριστικοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

Η Μονάδα του Ε.Λ.Κ.Ε. εργάζεται εντατικά για τα παραπάνω και χρειάζεται την κατανόηση όλων για τις δυσλειτουργίες που αναπόφευκτα προκύπτουν σε αυτήν την μεταβατική περίοδο.

Για την διαδικασία Ανάληψης Υποχρέωσης θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση, το συντομότερο δυνατό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε

Παναγιώτης Τσακαλίδης

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

εργαλεία

Εκτύπωση εκτύπωση άρθρου    Αποστολή αποστολή άρθρου

κατηγορίες

υποκατηγορίες

υπηρεσία ενημέρωσηςΛίστα Ενημέρωσης

Για να λαμβάνετε emails με τις ανακοινώσεις μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.