Excellence in Research

Ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

Ανακοινώθηκε Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Υποχρέωση υποβολής Πόθεν Έσχες

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε, από σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας που στάλθηκε σε όλους τους Ε.Λ., ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ ή «Πόθεν Έσχες») έχουν επιπλέον α) ΟΛΟΙ/ΕΣ οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες των έργων (ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης – ακόμα και εσωτερικής), β) ΟΛΑ τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Επιτροπών Παραλαβής των έργων και ΟΛΑ τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Επιτροπών Ενστάσεων (για προμήθειες άνω των 150.000€)

Η υποχρέωση προκύπτει από σχετική έγγραφη απάντηση (Α.Π. 120/Γ2017) του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Προέδρου της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Για συντομία στη συνέχεια αναφέρεται ως «Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου»). Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε το έγγραφο με τα ερωτήματα της ΓΓΕΤ, την σχετική απάντηση από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις διευκρινίσεις του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που παρείχε στην πρόεδρο της Συνόδου.

Mε το παρόν μήνυμα ενημερώνουμε όσους/ες είχαν μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά το έτος 2015 για την υποχρέωση υποβολής «Πόθεν Έσχες», ακόμη και στην περίπτωση που το όνομα τους δεν περιλαμβάνεται στην επισυναπτόμενη λίστα των έργων (προφανώς λόγω αβλεψίας).

Ως προς την υποβολή της ΔΠΚ επισημαίνονται τα παρακάτω:

1. Η δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς του συστήματος taxisnet (κωδικός υποβολής της φορολογικής δήλωσης).

2. Υπάρχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες από την μη υποβολή της δήλωσης, η οποία είναι ατομική υποχρέωση του κάθε πολίτη.

3. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/06/2017

Θα πρέπει επίσης να σημειωθούν (με βάση την έως σήμερα ενημέρωση που έχουμε) τα ακόλουθα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της ΔΠΚ:

1) Η Αρχή Ελέγχου προς την οποία υποβάλλεται η ΔΠΚ είναι η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Μονάδα Γ».

2) Το νομιμοποιητικό έγγραφο ανάληψης καθηκόντων που οδηγεί στην υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι το πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών για την αποδοχή διαχείρισης του έργου από τον Ε.Λ. ή το έγγραφο ορισμού μέλους επιτροπής.

3) Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να αναφερθεί στις «Παρατηρήσεις του Υπόχρεου» ότι η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή του σχετικού εγγράφου της Αρχής (Α.Π. 120/Γ/2017-24.03.2017), με το οποίο γνωστοποιήθηκε η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης.

4) Όλοι/ες οι υπόχρεοι/ες θα πρέπει να δηλώσουν την «συγγενέστερη» κατά την εκτίμησή τους κατηγορία και να διευκρινίσουν την πραγματική τους ιδιότητα στις «Παρατηρήσεις του Υπόχρεου», δεδομένου ότι δεν υπάρχει στις επιλογές του ηλεκτρονικού συστήματος η πραγματική τους ιδιότητα. Μια πρώτη ενημέρωση για την κατηγορία υπόχρεου είναι ότι για τους/τις επιστημονικά υπεύθυνους έργων αυτή είναι η κατηγορία «->ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΟΔ & ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΜΕ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Ή ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡ.ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΚΑΙ 2014-2021 ΚΑΙ ΕΣΠΑ.- >ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ» (βλ. σχετικά σελ. 13 του καταλόγου υπόχρεων που υπάρχει στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος) ή εναλλακτικά «->ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 150.000 €->ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Ν.Π.Δ.Δ.- >ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ», (βλ. σχετικά σελ. 17 του καταλόγου υπόχρεων).

5) Σχετικά με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών κατά την 31/12 του έτους για το οποίο υποβάλλεται η ΔΠΚ, τα οποία πρέπει να δηλωθούν ανεξαρτήτως του ύψους τους, οι Τράπεζες χορηγούν μετά από σχετική αίτηση βεβαίωση για τα υπόλοιπα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες για όλους τους λογαριασμούς στους οποίους ο/η υπόχρεος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, χωρίς να χρειάζεται η δήλωση του αριθμού του κάθε λογαριασμού.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

εργαλεία

Εκτύπωση εκτύπωση άρθρου    Αποστολή αποστολή άρθρου

κατηγορίες

υποκατηγορίες

υπηρεσία ενημέρωσηςΛίστα Ενημέρωσης

Για να λαμβάνετε emails με τις ανακοινώσεις μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.