Excellence in Research

Ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

Ανακοινώθηκε Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Διαρκής ενημέρωση για όλα τα θέματα του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»

Ενημέρωση 12/10/2015

Ημερίδα Προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα "Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Προγράμματος" την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, 10 π.μ., Αμφιθέταρο Μ. Μανασσάκη, Φοιτητικό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο.

Ενημέρωση 21/9/2015:

Ημερίδα Προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα "Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Προγράμματος" την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015, 10 π.μ., Αμφιθέταρο Μ. Μανασσάκη, Φοιτητικό Κέντρο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο.

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό πόστερ.


Ενημέρωση 9/9/2015:

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί την ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://heraclitus.uoc.gr/

Ενημέρωση 2/12/2013:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ

Ενημέρωση 10/12/2012:

Παρακαλούμε δείτε την έκδοση των πρακτικών της Διημερίδας του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ που πραγματοποιήθηκε στις 4-5/12/2012.

Ενημέρωση 7/10/2012:

Διημερίδα παρουσίασης του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ 4-5 Δεκεμβρίου 2012

Αμφιθέατρο "Μαρία Μανασσάκη"- Φοιτητικό Κέντρο Πανεπιστημιούπολης Βουτών

Ενημέρωση 27/08/2012:

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν ευρύτερης διάχυσης των δράσεων του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, προσεχώς θα έχετε τη δυνατότητα να αναρτάτε στην ιστοσελίδα του Ηράκλειτου (http://www.heraclitus.uoc.gr/) τα αποτελέσματα της έρευνας σας (δημοσιεύσεις, περιλήψεις, αφίσες, τεχνικές εκθέσεις κ.α.) μέσω links. Η δυνατότητα αυτή θα είναι προαιρετική και θα αναφέρεται σε παραδοτέα που είναι ήδη δημοσιοποιημένα στο διαδίκτυο ή αλλού. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Υ.Δ. να δημοσιοποιήσουν όσο το δυνατόν ευρύτερα το ερευνητικό τους έργο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του προγράμματος.

Ενημέρωση 27/08/2012:

Διοργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο του προγράμματος.

03/04/2012:

Κατόπιν του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού από κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας στις 26-28/03/2012 για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ Πανεπιστημίου Κρήτης, ανακοινώνουμε τα εξής: Ανακοίνωση Ελέγχου 4/4/2012.

Ενημέρωση 14/02/2012:

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - 1η Αναφορά Προόδου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η αναφορά προόδου υλοποίησης του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ.

Πορεία φυσικού αντικειμένου:

ΚΑ3395: Ολοκληρώθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος. Δημιουργήθηκε η γραμματεία του προγράμματος με έδρα το Ηράκλειο (κτίριο Διοίκησης, Βούτες, ΕΛΚΕ γραφείο 1, τηλ. 2810-393190, υπεύθυνη: Μ. Καραβασίλη), όπου μπορούν να επικοινωνούν οι Υ.Δ. και οι επιβλέποντες για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με το πρόγραμμα. Ακόμα, έχει δρομολογηθεί η δημιουργία ιστοσελίδας και υλικού δημοσιότητας.

ΚΑ3396: Όλοι ανεξαιρέτως οι Υ.Δ. – δικαιούχοι της υποτροφίας του προγράμματος κατέθεσαν εγκαίρως τις αναφορές προόδου των διδακτορικών διατριβών τους για τα έτη 2010 και 2011. Η αποδελτίωση των αναφορών προόδου των ΥΔ κατέδειξε το υψηλό επίπεδο ερευνητικού δυναμικού από πλευράς επιστημονικής κατάρτισης και καινοτομίας, ενώ ο αριθμός των μέχρι τώρα ενδιάμεσων παραδοτέων (188) ανέρχεται ήδη στο 60% του στόχου του προγράμματος.

Πορεία οικονομικού αντικειμένου:

ΚΑ3395: Απορρόφηση περίπου 3% της συνολικής χρηματοδότησης.

ΚΑ3396: Απορρόφηση περίπου 38% της συνολικής χρηματοδότησης.

Συνολική απορρόφηση επί των εισπραχθέντων (από το Σεπτέμβριο 2011): 97%

Συμπεράσματα:

Πέρα από το πρόβλημα καθυστέρησης της έναρξης χρηματοδότησης, για την οποία δεν ευθύνεται το Π.Κ., η πορεία υλοποίησης του προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική. Επίσης, προβάλλεται η ευκαιρία ανάδειξης του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ερευνητικού του δυναμικού μέσα από τις δράσεις του Ηράκλειου ΙΙ.

Ενημέρωση 21/09/2011:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα 21/9/2011 πιστώθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό του έργου "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ" η πρώτη δόση της χρηματοδότησης. Οι καταβολές στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υποψηφίων διδακτόρων προγραμματίζεται να γίνουν στις 30/9/2011.

Ενημέρωση 27/07/2011:

Προκειμένου να προετοιμαστούμε για την όσο πιο σύντομη καταβολή των υποτροφιών όταν γίνει η εκταμίευση των χρημάτων, παρακαλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο έργο "Ηράκλειτος ΙΙ" να αποστείλουν στα vergetakis@elke.uoc.gr ή misirli@elke.uoc.gr τα παρακάτω στοιχεία:

 • ΑΦΜ
 • ΔΟΥ
 • Αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (Τράπεζες: Εθνική ή Πειραιώς) - Προσοχή: ο λογαριασμός πρέπει να είναι προσωπικός

Επίσης, να συμπληρωθεί και αποσταλεί η υπεύθυνη δήλωση για τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ενημέρωση 16/05/2011:

Όσον αφορά στην πορεία ένταξης του προγράμματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη υπογράψει και στείλει στην ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων του έργου και περιμένουμε να μας αποσταλεί η Απόφαση Ένταξης.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου (δηλ. των διδακτορικών διατριβών), η οποία ακολουθεί τις ημερομηνίες που έχουν δηλωθεί στις υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν κατατεθεί σε εμάς και αποσταλεί στην ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ.

Ενημέρωση 13/05/2011:

Οποιαδήποτε δημοσιότητα δίδετε στο πρόγραμμά σας μέσω ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων, αναφορών στο διαδίκτυο κ.λ.π. θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογότυπο του ΕΣΠΑ και να αναφέρετε τη φράση:

"......στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Πανεπιστημίου Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. (2007 – 2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους".

Διαφορετικά τίθεται θέμα επιλεξιμότητας.

Ενημέρωση 24/03/2011:

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης (01.02.2011) με οδηγίες προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες για πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεών τους και με δεδομένο ότι έχουν διαβιβαστεί από τις Επιτροπές Ερευνών προς την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αιτήσεις των ενδιαφερομένων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 1. η Ειδική Υπηρεσία σχεδίαζε να διαμορφώσει σύστημα ώστε οι ΥΔ να έχουν πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησής τους μέσω σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής με δημιουργία αντίστοιχου κωδικού για κάθε ενδιαφερόμενο.
 2. Ωστόσο, επειδή δεν κατέστη δυνατόν ακόμα να διαμορφωθεί τέτοιο σύστημα και επειδή στόχος είναι να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ΥΔ, εξετάσθηκαν – σε συνεννόηση με τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ιδρυμάτων - εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στα φύλλα αξιολόγησης και από την ερχόμενη βδομάδα θα ξεκινήσουν να διατίθενται σταδιακά τα αιτηθέντα φύλλα αξιολόγησης στους Ειδικούς Λογαριασμούς των Ιδρυμάτων ώστε οι ίδιοι να δώσουν πρόσβαση στους ενδιαφερομένους.

Ενημέρωση 18/02/2011:

Με βάση τις νέες διευκρινίσεις της ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ (αριθμ. πρωτ. 2100/17-2-2011 έγγραφο) για το πρόγραμμα "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ", παρακαλούμε να προσκομίσετε στον Ειδικό Λογαριασμό (Ηράκλειο και Ρέθυμνο) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24/2/2011, τα παρακάτω:

1. Νέες υπεύθυνες δηλώσεις με την έναρξη και λήξη της διδακτορικής διατριβής, από όσους επιβλέποντες καθηγητές και ΥΔ οι αντίστοιχες δηλώσεις που έχουν ήδη προσκομίσει δεν είναι σύμφωνες με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

2. Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου μέλους της τριμελούς επιτροπής ή του επιβλέποντα καθηγητή, θα πρέπει να τεκμηριώνονται οι λόγοι της αντικατάστασης καθώς και ότι η αντικατάσταση γίνεται από άτομα αντίστοιχων προσόντων. Οι Γ.Σ θα πρέπει να επικυρώνουν όχι μόνο την αντικατάσταση αλλά και τους λόγους και τα αντίστοιχα προσόντα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε, όσων ΥΔ οι αποφάσεις των ΓΣ που έχουν ήδη προσκομίσει δεν είναι σύμφωνες με το έγγραφο, να αποστείλουν στη Γραμματεία τους εισήγηση του επιβλ. Καθηγητή με αναλυτική τεκμηρίωση των λόγων της αντικατάστασης και των αντίσοιχων προσόντων των νέων ατόμων, ώστε να επικαιροποιηθούν τα προηγούμενα πρακτικά.

Ενημέρωση 04/02/2011:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", Μονάδα Α2, απεστειλε ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τη διαδιακασία υποβολής διευκρινιστικών ερωτημάτων απο τους ΥΔ καθώς και οδηγίες για την διαδικασία ενημέρωσης των ΥΔ, των οποίων οι προτάσεις δεν εγκρίθηκαν, για τα Φύλλα Αξιολόγησης τους.

Μπορείτε να δείτε τις οδηγίες ακολουθώντας τους παραπάνω συνδέσμους.

Ενημέρωση 28/01/2011:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1188/21-01-2011 έγγραφο οδηγιών της ΕΥΔ του ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» και προκειμένου να υποβληθεί το τελικό Τεχνικό Δελτίο πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν τα ακόλουθα έγγραφα έως 10/02/2011.

Υποψήφιος Διδάκτορα

1. Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις ως ακολούθως :

· η 1η σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 στην οποία να αναφέρεται ότι :

α) η διδακτορική έρευνα δεν χρηματοδοτείται από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή και δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα για την διδακτορική έρευνα, π.χ. ΙΚΥ. (Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παραιτηθεί από την επιπλέον υποτροφία ή χρηματοδότηση, προκειμένου να μπορέσει να λάβει την υποτροφία της διδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης)

β) δεν είναι μόνιμος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, -είτε- είναι μόνιμος ή αορίστου χρόνου υπάλληλος σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών.

β1).στην περίπτωση που κατά την διάρκεια υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας προκύψει απρόβλεπτη εξέλιξη στο εργασιακό καθεστώς θα ενημερώσει εγκαίρως το Ίδρυμα.

· η 2η σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. στην οποία να αναφέρεται ότι :

Η ημερομηνία έναρξης της διδακτορικής έρευνας είναι η (ημ/μήνας/έτος) και η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διδακτορικής έρευνας είναι (ημ/μήνας/έτος) και θα έχει συνολική διάρκεια (….. μήνες). Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η διδακτορική έρευνα πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης θα ενημερώσουμε εγκαίρως το Ίδρυμα.

Επιβλέπων Καθηγητής

2. Μια (1) Υπεύθυνη Δήλωση ως ακολούθως :

· σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. στην οποία να αναφέρεται ότι :

Η ημερομηνία έναρξης της διδακτορικής έρευνας είναι η (ημ/μήνας/έτος) και η εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διδακτορικής έρευνας είναι (ημ/μήνας/έτος) και θα έχει συνολική διάρκεια (….. μήνες). Στην περίπτωση που ολοκληρωθεί η διδακτορική έρευνα πριν την εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης θα ενημερώσουμε εγκαίρως το Ίδρυμα.

3. Μια κοινή δήλωση που θα συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.9, για τον αριθμό των δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων/μονογραφιών σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η από κοινού σύνταξη της επιστολής, απαιτείται μια από τον επιβλέποντα και μια από τον Υποψήφιο με ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο.

4. Έντυπο Συμπληρωματικών Στοιχείων (αρχείο excel).

Ενημέρωση 27/01/2011:

Διευκρινίσεις επί των οδηγιών για το έργο "Ηράκλειτος ΙΙ":

1) Η δήλωση των παραδοτέων (παράγραφος 1.1.9 των οδηγιών) μπορεί να γίνει με κάποια υπεύθυνη δήλωση ή και με απλή ενημέρωσή από τον επιβλέποντα. Παρακαλούμε εδώ να αναγραφεί και η τριμελής επιτροπή.

2) Η δήλωση των παραδοτέων (παράγραφος 1.1.9.β των οδηγιών) θα πρέπει να είναι ένας συνολικός αριθμός.

3) Οι υπεύθυνες δηλώσεις (παράγραφος 2.2 των οδηγιών) είναι 2, μία από τον επιβλέποντα και μία από τον ΥΔ.

4) Όσον αφορά την τροποποίηση του τίτλου πρότασης, έγκειται στη διαδικασία που καθοριζόταν από την πρόσκληση.

5) Όσον αφορά στη διαδικασία αντικατάστασης των ΥΔ, ο επιβλέπων κάνει πρόταση στο συλλογικό όργανο του Τμήματος για την αντικατάσταση, δηλώνει την αντιστοιχία των προσόντων και το συλλογικό όργανο εγκρίνει.

6) Χρειάζεται να αποσταλεί και η απόφαση του συλλογικού οργάνου του Τμήματος για την αποδοχή του αντικαταστάτη ως ΥΔ στο Τμήμα. Ημ/νια έναρξης του έργου θεωρείται η ημ/νια της απόφασης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου του Τμήματος.

7) Στην υπεύθυνη δήλωση για τη διάρκεια της διδακτορικής έρευνας (παράγραφος 2.2 των οδηγιών), η έναρξη μπορεί να είναι και πριν την 01/09/2010 (με επιλεξιμότητα δαπανών πάντα μετά την 01/09/2010). Επισημαίνουμε ότι η έναρξη (καθώς και η λήξη) του φυσικού αντικειμένου δεν ταυτίζεται με την έναρξη και τη λήξη της χρηματοδότησης, οπότε και η πιθανή λήξη θα μπορεί να είναι και μετά τις 31/8/2013. Εφαρμόζεται η παράγραφος 1.1.4 των οδηγιών.

8) Σύμφωνα με τα παραπάνω, δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που έχουν γίνει πριν την 01/09/2010, υπολογίζονται ως παραδοτέα.

Ενημέρωση 24/01/2011:

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο οι οδηγίες συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για το έργο "Ηράκλειτος ΙΙ" καθώς και οι οδηγίες αντικατάστασης υποψηφίων διδακτόρων και μελών των τριμελών επιτροπών.

Εδώ μπορείτε να δείτε το έγγραφο των οδηγιών.

Σημείωση: Η συμπλήρωση του ΤΔΠ θα γίνει από την Υπηρεσία μας, με βάση τα έγγραφα που θα μας κατατεθούν από τους επιβλέποντες καθηγητές και τους υποψήφιους διδάκτορες (όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1.1.8, 1.1.9, 2.1, 2.2 και 2.3 στο έγγραφο των Οδηγιών).

Παρακαλούμε για την έγκαιρη κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στον Ειδικό Λογαριασμό την 10/02/2011 προκειμένου να προχωρήσουμε στην υποβολή του ΤΔΠ για να γίνει η ένταξη του έργου και να ξεκινήσει η χρηματοδότηση.

Προσοχή: Για τα Τμήματα του Ηρακλείου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η από 02/02/2011 μετακόμιση του Ειδικού Λογαριασμού στο νέο κτίριο του Διοικητηρίου στις Βούτες.

Ενημέρωση 11/01/2011:

Με την ανακοίνωση των συνολικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος "Ηράκλειτος ΙΙ", στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εγκρίθηκαν τρεις ακόμα προτάσεις.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη λίστα αυτών των προτάσεων.

Επίσης, έχουν εκδοθεί δύο επικαιροποιήσεις της πρόσκλησης του προγράμματος:

 1. Επικαιροποίηση 5/11/2010
 2. Επικαιροποίηση 31/12/2010

Ενημέρωση 14/01/2011:

Ανακοινώθηκε η λίστα με τους βαθμούς και τα ονόματα των Υποψηφίων Διδακτόρων των επιτυχουσών προτάσεων προς χρηματοδότηση.

Εδώ μπορείτε να δείτε τη συγκεκριμένη λίστα ενώ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την αξιολόγηση.

http://www.edulll.gr/?p=8314

Ενημέρωση 8/12/2010:

Μετά και την τελευταία ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ», παρακαλούνται οι καθηγητές ή/και οι υποψήφιοι διδάκτορες των οποίων οι προτάσεις εγκρίθηκαν να μας αποστείλουν τυχόν απορίες ή προβλήματα προκειμένου να συνταχθεί ένα ενιαίο κείμενο το οποίο θα αποσταλεί στο Υπουργείο για διευκρινίσεις.

Παρακαλούμε οι αποστολές να γίνουν στα: vergetakis@elke.uoc.gr (Ηράκλειο) και amamalaki@elke.uoc.gr (Ρέθυμνο) μέχρι την Πέμπτη 16/12/2010.

Ενημέρωση 8/12/2010:

Τελευταία τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»

Ανακοινώθηκε η πέμπτη και τελευταία σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4331

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την τελευταία σειρά αποτελεσμάτων για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ενημέρωση 18/11/2010:

Μετά από επικοινωνία με την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, ενημερωθήκαμε για τα παρακάτω:

 • Θα υπάρξει μια ακόμα τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα τέλη αυτού του μήνα ή αρχές Δεκεμβρίου για να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός των 800 προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος.
 • Εντός των επομένων ημερών θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία αντικατάστασης υποψηφίων διδακτόρων.
 • Γιατροί που κάνουν ειδικότητα, δικαιούνται πλήρη υποτροφία.
 • Στην περίπτωση που υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να παρουσιαστεί στο στρατό, η υποτροφία του συνεχίζεται κανονικά. Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης παραμένει η 31/8/2013.

Ενημέρωση 22/10/2010:

4η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»

Ανακοινώθηκε η τέταρτη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=3323

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την τέταρτη σειρά αποτελεσμάτων για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ενημέρωση 7/10/2010:

3η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»

Ανακοινώθηκε η τρίτη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2863

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την τρίτη σειρά αποτελεσμάτων για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ενημέρωση 28/9/2010:

2η τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ»Ανακοινώθηκε η δεύτερη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2732

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τη δεύτερη σειρά αποτελεσμάτων για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Ενημέρωση 13/9/2010:

Ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο: http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2598

Εδώ μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα πρώτα αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

εργαλεία

Εκτύπωση εκτύπωση άρθρου    Αποστολή αποστολή άρθρου

κατηγορίες

υποκατηγορίες

υπηρεσία ενημέρωσηςΛίστα Ενημέρωσης

Για να λαμβάνετε emails με τις ανακοινώσεις μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.