Excellence in Research

Ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

Ανακοινώθηκε Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Υποτροφιών για τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Ρεθύμνου

Η Επιτροπή Ερευνών αποφάσισε να απονείμει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, μεταπτυχιακές υποτροφίες ύψους 9.000,00 €, για καθένα από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών του Ρεθύμνου.

Το ποσό υποτροφίας κάθε τμήματος δύναται να χορηγηθεί σε μέχρι 3 φοιτητές και μέχρι του ανώτατου ποσού των 450€/μήνα για υποψήφιους διδάκτορες και των 300€/μήνα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης, των Σχολών του Ρεθύμνου, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Κανονισμού Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίες έχουν ως εξής :

1. Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων

Προϋποθέσεις- διευκρινίσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων είναι:

(α) Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν τόσο μεταπτυχιακοί φοιτητές όσο και υποψήφιοι διδάκτορες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να έχουν διανύσει χρόνο μικρότερο των τριών ετών από την έγκριση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.

(β) Οι υποψήφιοι να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και να μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

(γ) Στις περιπτώσεις που το ποσό της προβλεπόμενης υποτροφίας από τον ΕΛΚΕ είναι πάνω από 6.000,00 ευρώ ετησίως, αποκλείονται οι υποψήφιοι που τα έσοδά τους από άλλες πηγές του ΕΛΚΕ υπερβαίνουν σε ετήσια βάση το 100% της παρούσας υποτροφίας.

(δ) Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων.

2. Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:

(α) Η βαθμολογία του πτυχίου.

(β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες.

(γ) Η σειρά εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

(δ) O αριθμός και η ποιότητα (συντελεστής απήχησης για την περίπτωση των Φυσικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας) των εργασιών που έχει συγγράψει, δημοσιεύσει ή/και ανακοινώσει σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ο υποψήφιος. Θα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σειρά του υποψηφίου ανάμεσα στους συγγραφείς των εργασιών, στον αριθμό των συγγραφέων στις εργασίες και στο είδος του συνεδρίου (τοπικό, πανελλήνιο, διεθνές).

(ε) Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις).

(ζ) Το συνολικό επιστημονικό έργο.

(η) Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος θα συνεκτιμάται ανάλογα.

3. Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι θα καταθέτουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού εντός μηνός από την ημερομηνία προκήρυξης:

(α) Αίτηση υποψηφιότητας.

(β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

(γ) Συστατική επιστολή (από τον επιβλέποντα εφόσον έχει ορισθεί).

(δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα ως μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό φορέα και ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

Οι υποψηφιότητες θα παραπέμπονται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών των αντίστοιχων Τμημάτων η οποία θα αναλαμβάνει την αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων. Η τελική επιλογή θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού με βάση τις εισηγήσεις των Επιτροπών Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων. Θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορετικότητα των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και οι υποτροφίες θα κατανέμονται ισομερώς μεταξύ θετικών και θεωρητικών επιστημών.

Ο υπότροφος καταθέτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής των παραπάνω περιγραφέντων οικονομικών στοιχείων, θα ενημερώνει τον ΕΛΚΕ και η υποτροφία θα διακόπτεται».

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μέχρι 30/6/2014 στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού στο Ρέθυμνο.

Πληροφορίες : Μαρία Πετρουλάκη

τηλέφωνο επικοινωνίας 2831077914

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

εργαλεία

Εκτύπωση εκτύπωση άρθρου    Αποστολή αποστολή άρθρου

κατηγορίες

υποκατηγορίες

υπηρεσία ενημέρωσηςΛίστα Ενημέρωσης

Για να λαμβάνετε emails με τις ανακοινώσεις μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.