Excellence in Research

Ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

Ανακοινώθηκε Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Διαρκής ενημέρωση για όλα τα θέματα του προγράμματος "ΘΑΛΗΣ"

Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση όσων ενδιαφέρονται να υποβάλλουν πρόταση για το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ», οργανώσαμε την παρούσα σελίδα ώστε να περιέχει, μέσα από καθημερινή ανανέωση, οτιδήποτε είναι σχετικό.

Προτείνουμε στους ενδιαφερόμενους να επισκέπτονται καθημερινά το χώρο αυτό για άμεση πληροφόρηση, καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να γίνεται προσωπική  ενημέρωση, λόγω της πληθώρας των θεμάτων και των υποψηφίων αλλά και του πιεσμένου χρονοδιαγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε νέα ανακοίνωση δεν θα αποστέλλονται πια e-mails σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά θα θεωρούμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσα από αυτήν τη σελίδα.

1. Για τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, πατήστε εδώ.

2. Για τις ανακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού, πατήστε εδώ.

Υποβολή ερωτήσεων και στοιχείων στον Ειδικό Λογαρισμό

Για ερωτήματα που θέλετε να υποβάλλετε, αλλά και για ηλεκτρονική κατάθεση στοιχείων της πρότασής  σας, θα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρακάτω διεύθυνση : xrimatodotiseisEE@elke.uoc.gr

Οι υπεύθυνοι του Ειδικού Λογαριασμού είναι :

Παπαδάκης Μανώλης, 28310 77910, για το ΡΕΘΥΜΝΟ 

Δοξαστάκη Άννα, 2810 393157, για το ΗΡΑΚΛΕΙΟ,

οι οποίοι θα σας απαντούν, μέσα από την ίδια διεύθυνση. 

Σας παρακαλούμε, οι ερωτήσεις σας να αφορούν στα θέματα που σχετίζονται με το ρόλο του Ειδικού Λογαριασμού στη σύνταξη της πρότασης και όχι σε ακαδημαϊκά-επιστημονικά θέματα, που εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα. Πριν υποβάλλετε το ερώτημά σας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στα σχετικά έντυπα (και εμείς αυτά συμβουλευόμαστε), όπου κατά πάσα πιθανότητα θα βρείτε την απάντηση.

Γενικά, θα περιμένετε τις απαντήσεις μετά από 24ώρες, λόγω του μεγάλου αριθμού των θεμάτων. Όσον αφορά στην υποβολή ερωτήσεων στο Υπουργείο, αυτή θα γίνεται αποκλειστικά από τον Ειδικό Λογαριασμό και οι απαντήσεις θα αναμένονται με μεγαλύτερη καθυστέρηση, για προφανείς λόγους.

Aνακοινώσεις του Υπουργείου

Aνακοινώσεις του Ειδικού Λογαριασμού

8/2/2011:

Ανακοίνωση για την πορεία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των Ερευνητικών Προγραμμάτων Θαλής, Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων:

www.edulll.gr/?p=8816

23/11/2009:

Από τη συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών αρ. 302/20-11-2009 αποφασίστηκε ότι το ποσοστό της κεντρικής δράσης για το πρόγραμμα Θαλής είναι 15%.

6/11/2009:

Διευκρίνιση του Υπουργείου για τα ερευνητικά κέντρα Δημοσίου Χαρακτήρα με κείμενο: Για τα ερευνητικά κέντρα δημοσίου χαρακτήρα ισχύει αυτό που αναφέρεται στο Άρθρο 1, παράγραφο 9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004 (βλ. επισυναπτόμενο έγγραφο):

9. Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός:

α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.

β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και

γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

6/11/2009:

Σημαντική διευκρίνιση για τη σύσταση της ΚΕΟ με κείμενο: Διευκρίνιση του Υπουργείου για τη σύσταση της ΚΕΟ Όσον αφορά την σύσταση της κάθε μιας εκ των τουλάχιστον τριών συνεργαζόμενων ερευνητικών ομάδων της ΚΕΟ, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το Τμήμα ή το Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν τα μέλη της.

Σας Υπενθυμίζω και την διευκρινιστική απάντηση από το έγγραφο 16600 ερώτηση 21, σελ.9 :

σε κάθε ερευνητική πρόταση τουλάχιστον μια ερευνητική ομάδα θα πρέπει να προέρχεται από το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει ο Συντονιστής.

Δηλαδή ο ένας από τους τουλάχιστον τρείς υπευθύνους των ερευνητικών ομάδων θα πρέπει να είναι από κάποιο τμήμα του Ιδρύματος του Συντονιστή.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ "ΘΑΛΗ"

Έχουμε συλλέξει τους αριθμούς τηλεφώνου, που αναφέρονται στα στοιχεία υπογραφής σας, από τα e-mails που υποβάλλατε τις προτάσεις σας.
Σας παρακαλούμε να μας στείλετε και άλλο αριθμό, σε περίπτωση που εσείς κρίνετε ότι είναι απαραίτητο, ώστε να μπορούμε να σας βρούμε γρήγορα, για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

Τονίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, καθώς, λόγω της πληθώρας προτάσεων, δεν θα υπάρχει χρόνος για e-mails.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ  ❯

εργαλεία

Εκτύπωση εκτύπωση άρθρου    Αποστολή αποστολή άρθρου

κατηγορίες

υποκατηγορίες

υπηρεσία ενημέρωσηςΛίστα Ενημέρωσης

Για να λαμβάνετε emails με τις ανακοινώσεις μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης.